Voorwaarden live-publiek (ifv. Covid-19)

Elke bezoeker dient zich voor, tijdens en na het optreden te houden aan de verplichte Covid-19 regels:

  • Het dragen van een mondmasker is in de gebouwen van Option Media verplicht
  • In het gebouw volgt u de wegwijzers (eenrichtingsverkeer)
  • Bij aankomst vragen we u te registreren (naam en telefoonnummer – de gegevens worden na 14 dagen vernietigd)
  • Drank wordt aan tafel geserveerd
  • Handen verplicht ontsmetten bij aankomst
  • U vertoont geen ziektesymptomen zoals koorts of hoest
  • Er worden maximaal 40 toeschouwers toegelaten (exclusief crew)
  • Tijdens het concert is het verboden recht te staan (exclusief toiletbezoek of medische urgentie)

De toegang kan worden geweigerd indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

De organisatie kreeg via de Covid-19 Event Matrix groen licht.